Hva kan styret gjøre når boligeierne får betalingsproblemer?

Mange eiere opplever i disse dager inntektssvikt som følge av koronaviruset, og henvender seg til Usbl og styret for å be om utsettelse på betaling av felleskostnader.

Kan borettslaget/sameiet ettergi felleskostnader for en eier som har betalingsproblemer? 
Den viktigste forpliktelsen boligeierne har overfor borettslaget/sameiet, er å betale felleskostnadene hver måned. For å sikre borettslagets/sameiets økonomi er det etablert faste regler for hvordan dette skal gjennomføres. 

Styret i borettslaget/sameiet kan ikke ettergi felleskostnader til en eller flere eiere, da det vil være i strid med regler om likebehandling i selskapet (borettslagsloven § 8-15, eierseksjonsloven § 62, aksjeloven § 6-28). 

Styrets råd til eiere med mulige betalingsproblemer er å ta kontakt med egen bankforbindelse for å finne løsninger.