Info Uke 12 2020

Vask av fellesområder.
Dette vil fortsette som tidligere. De vil ha fokus på alle berøringspunkter på dører etc.
De som vasker ber om at spørsmål rettes til styret

Så vil det bli montert ny skillevegg mellom fotballbanen og lekeplassen. Denne jobben starter opp på mandag uke 13

Arbeid med å skifte til elektroniske låser i felles inngangdører til oppgang 33 til 37 starter opp om 2 uker. Det vil bli gitt nærmere informasjon til de det gjelder.
(Med forbehold om at restriksjoner fra myndigheter ikke endres)

Styret påser at alle som jobber i borettslaget følger de retningslinjer som FHI har pålagt.
Vi vil også be om at alle andeleiere og beboere holder avstand til de som jobber for å sikre at de ikke hindres i jobben og at det ikke blir spredt smitte.

Ved evt ytterligere spørsmål, vennligst kontakt styret på mail: styret@kantarellen.no