Styrekontoret er åpnet følgende dager høsten 2020

Mandag 31. august              kl 18:00 – 19:00

Mandag 31. august              kl 18:00 – 19:00

Mandag 14. september       kl 18:00 – 19:00

Mandag 28. september       kl 18:00 – 19:00

Mandag 12. oktober            kl 18:00 – 19:00

Mandag 26. oktober            kl 18:00 – 19:00

Mandag 9. november          kl 18:00 – 19:00

Mandag 23. november       kl 18:00 – 19:00

Mandag 7. desember          kl 18:00 – 19:00

For at vi skal forholde oss til de smittevernregler som er gitt av myndighetene er det tillatt med kun 1 besøkende er på kontoret omgangen. Vi ber om at neste venter utenfor. Husk å holde 1m avstand.

Styret er glad for å kunne holde styrekontoret åpent – velkommen.

Med vennlig hilsen

Styret, Kantarellen Borettslag