Innkalling til generalforsamling

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Kantarellen Borettslag
Tid og sted: Digital generalforsamling via minside på usbl.no
Høringsperiode fra 27.05.2021 – 29.05.2021.
Avstemningsperiode fra 30.05.2021 – 02.06.2021