Styrekontoret er åpnet følgende dager høsten 2020

Mandag 31. august              kl 18:00 – 19:00

Mandag 31. august              kl 18:00 – 19:00

Mandag 14. september       kl 18:00 – 19:00

Mandag 28. september       kl 18:00 – 19:00

Mandag 12. oktober            kl 18:00 – 19:00

Mandag 26. oktober            kl 18:00 – 19:00

Mandag 9. november          kl 18:00 – 19:00

Mandag 23. november       kl 18:00 – 19:00

Mandag 7. desember          kl 18:00 – 19:00

For at vi skal forholde oss til de smittevernregler som er gitt av myndighetene er det tillatt med kun 1 besøkende er på kontoret omgangen. Vi ber om at neste venter utenfor. Husk å holde 1m avstand.

Styret er glad for å kunne holde styrekontoret åpent – velkommen.

Med vennlig hilsen

Styret, Kantarellen Borettslag

Info uke 19 2020

Utleie G3

Med dagens smittevernregler vil ikke utleie være mulig før tidligst etter sommerferien.

Det vil komme med ny informasjon når det åpnes for utleie.

Styrekontoret er åpnet følgende dager frem til sommerferien:

Mandag 11. mai      kl 18:00 – 19:00

Mandag 25. mai      kl 18:00 – 19:00

Mandag 8. juni        kl 18:00 – 19:00

Mandag 22. juni      kl 18:00 – 19:00

For at vi skal forholde oss til de smittevernregler som er gitt av myndighetene er det tillatt med kun 1 besøkende er på kontoret omgangen. Vi ber om at neste venter utenfor. Husk å holde 1m avstand.

Styret er glad for å kunne åpne styrekontoret igjen – velkommen.

Med vennlig hilsen

Styret, Kantarellen Borettslag

Generalforsamling 2020 Kantarellen Borettslag

28.04 kl 12:00 til 30:04 kl 12:00.

I forbindelse med den spesielle situasjonen alle befinner seg i
for tiden, og som er knyttet til Korona pandemien, så blir alt litt
annerledes i år. De fleste deler av samfunnet vårt er overbelastet, og
alle prøver å gjøre sitt beste, selv om det er vanskelig.

HER KOMMER DERFOR EN VIKTIG BESKJED TIL DERE:

Usbl har tilrettelagt for digital gjennomføring av årets
generalforsamling.

Vårt borettslag får nå en mulighet til å gjennomføre vår
generalforsamling digitalt via en egen modul på Min side i Usbl
portalen.

Dette er ikke et videomøte eller telefonmøte. Møtet vil bli
gjennomført ved at eierne logger seg inn på Min side via Usbl
portalen

Usbl har tilrettelagt at dere nå kan opprette bruker på Min side
på portalen. Dere kan da stemme på saker som ligger der i gitt tidspunkt.

Hvis noen har spørsmål på relatert til en sak, send mail til styret(at)kantarellen.no

Dere kan logge på lenken nedenfor og finner da nødvendig
informasjon om hvordan registrere seg som bruker på Min side i portalen.

Hvordan komme i gang med min side

Det vil komme skriftlig innkalling ila uke 17.

Det vil avholdt et beboermøte så snart myndigheter gir oss mulighet

Hva kan styret gjøre når boligeierne får betalingsproblemer?

Mange eiere opplever i disse dager inntektssvikt som følge av koronaviruset, og henvender seg til Usbl og styret for å be om utsettelse på betaling av felleskostnader.

Kan borettslaget/sameiet ettergi felleskostnader for en eier som har betalingsproblemer? 
Den viktigste forpliktelsen boligeierne har overfor borettslaget/sameiet, er å betale felleskostnadene hver måned. For å sikre borettslagets/sameiets økonomi er det etablert faste regler for hvordan dette skal gjennomføres. 

Styret i borettslaget/sameiet kan ikke ettergi felleskostnader til en eller flere eiere, da det vil være i strid med regler om likebehandling i selskapet (borettslagsloven § 8-15, eierseksjonsloven § 62, aksjeloven § 6-28). 

Styrets råd til eiere med mulige betalingsproblemer er å ta kontakt med egen bankforbindelse for å finne løsninger. 

Info Uke 12 2020

Vask av fellesområder.
Dette vil fortsette som tidligere. De vil ha fokus på alle berøringspunkter på dører etc.
De som vasker ber om at spørsmål rettes til styret

Så vil det bli montert ny skillevegg mellom fotballbanen og lekeplassen. Denne jobben starter opp på mandag uke 13

Arbeid med å skifte til elektroniske låser i felles inngangdører til oppgang 33 til 37 starter opp om 2 uker. Det vil bli gitt nærmere informasjon til de det gjelder.
(Med forbehold om at restriksjoner fra myndigheter ikke endres)

Styret påser at alle som jobber i borettslaget følger de retningslinjer som FHI har pålagt.
Vi vil også be om at alle andeleiere og beboere holder avstand til de som jobber for å sikre at de ikke hindres i jobben og at det ikke blir spredt smitte.

Ved evt ytterligere spørsmål, vennligst kontakt styret på mail: styret@kantarellen.no

Søppel og kameraovervåkning

Det skal ikke kastes søppel i sorte søppelsekker i konteinere som er i bodene.

Arbeidet for montering av kamera for overvåking av søppelboder har startet, det er også satt opp kamera mot konteinere som brukes av de som renoverer taket.

Styret vil belaste de som ev fortsetter å kaste søppel, som ikke er iht reglementet, med den merkostnaden det koster borettslaget.

Fra vedtektene:

4-3 Kameraovervåkning

(1) Borettslaget har godkjent kameraovervåkning på borettslagets fellesområder.

(2) Styret har ansvar for at kameraovervåkning foregår i henhold til Datatilsynets regelverk.

Fra husordensreglene:

HUSHOLDNINGSAVFALL / SØPPELHÅNDTERING

Kun matavfall og annet restavfall fra husholdning i tette plastposer som er knyttet igjen skal kastes i søppelkassene. Søppelposene må IKKE settes utenfor eller på gulvet i søppelboden da dette tiltrekker rotter, mus og fugler.

Mindre barn bør ikke sendes ut med søppelposer.

Søppelposer skal IKKE settes utenfor egen dør i oppganger, korridorer og svalganger.

Større gjenstander som tv, datautstyr, lamper, møbler, tepper, hvitevarer, spesialavfall som maling og annet som ikke er husholdningsavfall / matavfall må IKKE settes utenfor eller i søppelboder eller ved papir¬konteinere. Beboer må selv levere dette til godkjent avfallsdeponi – for eksempel Grønmo. Beboere som likevel setter fra seg større gjenstander utenfor eller i søppelboder vil kunne bli belastet med kostnaden borettslaget har for bortkjøring.

Forsøpling av fellesarealer er ikke tillatt og vil medføre påbud om å rydde opp. Overtredelse vil medføre skriftlig varsel.

Det er ikke tillatt å oppbevare søppel så som mengder med tomflasker, søppelsekker, husholdningsavfall, papirstabler og annet skrot på balkonger og i hager.

Ny Nettside

Styret jobber med ny nettside, den er ikke ferdigstilt, men informasjon vil bli lagt ut som innlegg slik at de ligger i arkivet