Bom / Innkjøring i borettslaget

Pris: 20.- Nok
Bommen er åpen i 90 sekunder.

Parkering Forbudt, kun av-pålessing: 30 minutter fra kl. 09-21 og 15 minutter fra kl. 21-09. Overtredelse av parkeringsregler kan medføre kontrollavgift og/eller inntauing for eiers regning og risiko.

Fri tilgang til bom gis ved fremleggelse av legeattest.

Inntekter fra bom går til vedlikehold av lekeplasser.