Lader til Elbil

Det er tilrettelagt for montering av lader til elbil i felles garasje.
De som ønsker å få montert en lader kan kontakte styret på mail for mer info om lader og pris.

Lading i vanlig stikk-kontakt er forbudt.
Ved brudd på dette vil det sendes varsel fra styret og stikkontakt blir fjernet.