Fjernvarme – Sparetips

Tipsene under er hentet fra ISTA AS

•             Luft ut skikkelig, kort og ofte

Husk å skru av radiatorene når du lufter ut. Hvis du ikke gjør det vil radiatortermostaten registrere den kalde luften og øke varmegjennomstrømmingen. Ikke la vinduer stå åpne. Luft ut kort, ofte og effektivt.

•             Bruk alle radiatorene

Bruk alle radiatorene like mye. En radiator som står på fullt bruker mer varme enn fire som står på kvart effekt. Anbefalt temperatur er mellom 18 og 21 grader i oppholdsrom som stue, kjøkken og soverom.

•             Unngå fukt og muggsopp

Luft ut jevnlig og sørg for at det er minst 16 grader i alle rom. Er temperaturen lavere vil du kunne få et dårlig inneklima med fuktighet og muggsopp.

•             Spar energi ved å tette skikkelig

Trekk får det til å virke kaldere og man har lett for å skru opp temperaturen. Unngå å ha vinduer på gløtt, bytt tetningslister i dører som trekker. En ekstra grad øker varmeutgiften med ca. 5%.

•             Luft i rørene stanser varmen

Luft i rør og radiatorer hindrer varmen i å sirkulere fritt gjennom varmeanlegget. Radiatorene bør derfor luftes regelmessig for å sikre god sirkulasjon. Skru av radiatoren, åpne deretter ventilen i den ene enden av radiatoren og la det sive ut luft til det kommer vann. Hold et glass under så du ikke søler på gulvet.

•             Ikke dekk til radiatoren

Ikke tørk tøy på radiatoren eller sett møbler helt inntil. Det blokkerer luftsirkulasjonen og du må bruke unødvendig mye energi for å få varmen ut i rommet.

•             Kontroller termostater

Kontroller om termostatene virker ved å skru de opp for fullt, blir radiatoren varm over hele flaten fungerer de. Når du skrur av skal den bli kald etter ca. 2 timer. Blir den ikke det stenger ikke kranen skikkelig og den må byttes eller repareres.

•             Spar varmtvann

Ikke vask opp under rennende vann. Dusj istedenfor å bade. Bruk sparedusj og spareventiler på kjøkken og håndvask.