Fjernvarme

Kantarellen Borettslag har en løpende avtale med Fortum Varme, den forplikter oss til å benytte fjernvarme fra Fortum til oppvarming og varmtvann.  Kostnaden for fjernvarmen følger strømprisene ellers i Norge, men prisen skal garantert være lik eller lavere enn ved bruk av elektrisitet.

Mer om fjernvarme? Sjekk ut nettsiden til Fortum: Om fjernvarme, Fortum

Borettslaget faktureres månedlig av Fortum for all forbruk av varmtvann og fjernvarme i borettslaget. Hver enkelt leilighet/rekkehus innbetaler et fast beløp til a-konto, dette beløpet er ulikt for hver seksjon ut i fra størrelse og plassering i bygningen. Årlig er det ISTA AS som beregner forbruket hos hver enkel andelseier fra året før og oppgjøret sendes ut i mai/juni.

I borettslaget har vi et såkalt fordelingsregnskap. Borettslaget faktureres for totalt energiforbruk. Dette totalforbruket fordeles på hver leilighet/rekkehus på bakgrunn av målere som sitter på hver enkelt radiator og av vannmåleren i inntaket for varmtvann. Dette gjør at hver enkelt andelseier betaler for faktisk forbruk. Målingene sendes trådløst til ISTA, som er ansvarlig for selve avregningen opp mot forbruket og den til enhver tid gjeldende pris fra Fortum.

Styret i borettslaget har bestemt at fjernvarmen skrus helt ned i sommermånedene, dette for å spare beboere for penger. Det vil likevel sirkulere vann i systemet. Perioden for når fjernvarmen er skrudd helt ned bestemmes ut i fra utetemperaturene, som oftest i perioden midten av mai til midten av september.