Leie av G3

G3 er stengt pga COVID-19

Pris – 1000.- nok pr døgn
Depositum – 1500.- nok

Vi foretrekker betaling via vipps for leie, depositum betales i kontant.

BRUK AV GRENDEHUS
Grendehus G3 er til utleie for borettslagets andelseiere og beboere i de perioder, etter de retningslinjer og for den pris styret fastsetter. Ved bruk av G3 gjelder borettslagets øvrige regler hva gjelder avfall, uteområder, rotid o.a. Ved brudd på regler, hærverk og uakseptabel oppførsel fra leietaker eller andre som benytter lokalet, kan leietaker nektes videre utleie i en periode fastsatt av styret.

Lokalet er godkjent for maks 40 personer. Overnatting er ikke tillatt.

Det skal være ro senest kl 22:00 alle dager.
Dersom rotiden ikke overholdes, vil ikke depositum bli tilbakebetalt.
Leietaker er ansvarlig for utstyr og inventar i lokalet. Eventuelle skader på utstyr og inventar skal meddeles fra til utleier omgående. Utbedring av skader belastes leietaker. Det er ikke tillatt å røyke innendørs. Gjeldene parkeringsregler skal følges.

Utleievilkår
Ansvarlig leietaker må være beboer i kantarellen borettslag.
Før leiekontrakt underskrives og nøkler utleveres må leietaker ha gjort seg kjent med kontraken og regler for leie. Avbestilling må meldes senest 7 dager før utleiedato, ellers må leie betales. Ansvarlig leietaker må være tilgjengelig på telefon.
overtredelse av utleievilkår vil medføre at hele eller deler av depositum vil bli holdt tilbake.

Betaling av leie og depositum gjøres på styrekontoret, i kontorets åpningstid.

Leietaker disponerer lokalet fra kl 12:00, utleiedato til kl 11:00 dagen etter. Ved overtredelse av dette tilbakeholdes depositumet.

Etter utleie skal lokalet være vasket og ryddet før inspeksjon sammen med styremedlem. Nøkkel leveres styremedlem ved inspeksjon.
Ved mangelfull vask og rydding blir 1000.- NOK av depositum tilbakeholdt.
Dersom det kreves ekstra rengjøring, eller det har oppstått skade på lokalet, møbler eller annet inventar vil kostnader knyttet til dette bli belastet leietaker.

Depositum tilbakebetales på styrekontorets første åpningsdag etter godkjenning av utleie.