Kjøkkenvifter / ventilasjon

Viktig informasjon om ventilasjon og lufting

Vifteanlegget skal alltid stå på. Spalteventiler i vinduer/veggventiler må være åpne. Les her for å se hvorfor.
Ventilasjonsanlegget trekker luft fra kjøkken og våtrom.

Friskluft trekkes inn gjennom spalteventiler i vindu/vegg pga undertrykk i leiligheten. Hvis veggventilene/spalteventilene stenges vil det bli undertrykk i leiligheten og den vil trekke luft via bygningsmesssige utettheter.

Hvis vifta stoppes kan luft/lukt komme ned via ventilasjonskanalene. Ventilasjonshetta som fulgte med leiligheta må ikke skiftes ut med ventilator med kullfilter. Hele ventilasjonsanlegget styres av kjøkkenhetten.

Er filterene tette, får du feil trykkforhold i anlegg, og bolig generelt. Aluminiumsfilter i avtrekk, rengjøres etter behov. Nye filtere til originalviftene kan kjøpes på styrekontoret.
Dersom du ønsker å bytte ventilasjonshetta på kjøkkenet må du kontakte leverandøren Villavent(ingen andre leverandører kan benyttes).

Villavent sine hjemmesider finner du på: https://www.villavent.no