Kontakt

Styrekontoret er åpent annenhver mandag 18:00 -19:00

Nærmere info: kantarellen.no
FB: Kantarellen Terrasse Borettslag
Oppslag på døra til styrekontoret.

Henvendelser til styret / klagesaker

Beboere som ønsker å levere inn spørsmål som må styrebehandles eller klager anmodes om å sende dette inn skriftlig, enten ved e-post til
Kantarellen(at)boretslag.net eller legg et brev i postkassen ved styrekontoret.

Ikke bruk FB når dere ønsker kontakt med styret.
Oppgi alltid leil nr og mob nr slik at vi kan ta kontakt med dere.
(Leil nr står på inngangsdøren til leiligheten)