Kontakt

Nærmere info: kantarellen.no
FB: Kantarellen Terrasse Borettslag
Oppslag på døra til styrekontoret.

Henvendelser til styret / klagesaker

Beboere som ønsker å levere inn spørsmål som må styrebehandles eller klager anmodes om å sende dette inn skriftlig, enten ved e-post til
styret(at)kantarellen.no eller legg et brev i postkassen ved styrekontoret.

Ikke bruk FB når dere ønsker kontakt med styret.
Oppgi alltid leil nr og mob nr slik at vi kan ta kontakt med dere.
(Leil nr står på inngangsdøren til leiligheten)

Org.nr: 947138081

Fakturaadresse
Kantarellen Borettslag
992, Kantarellen Borettslag
c/o Fakturamottak Usbl
Postboks 4391 Vika
8608 MO I RANA

faktura@usbl.no

Vi foretrekker faktura på epost til faktura@usbl.no. Kun ett vedlegg i pdf per epost.