Parkeringskort for gjester

Nye kort kan kjøpes på styrekontoret når det er åpent.
Det er kun andelseier som kan kjøpe nye kort.

Pris er 100.- Nok pr stk.

Maks antall: 6 stk

Gyldighet på kort forsvinner om det er to kort med samme nummer i bruk samtidig.