Røykvarsler / brannslukningsapparat

Krav til lovpålagt brannsikkerhetsutstyr i bolig

Alle boliger i Norge har krav til produkter som skal dekke minstekravet til utstyr for varsling og slukking av brann. Utstyret skal være godkjent i samsvar med offentlige krav.

For å finne ut om brannslukkeren eller røykvarsleren er godkjent kan du se etter merking på utstyret. Produsentene er pålagt å merke godkjent utstyr. Røykvarslere skal være merket med NS-EN 14604, DSB 235 eller SNR 235. Brannslukker kan bare selges hvis slokkeren er testet og sertifisert etter forskrift 9. juni 1999 nr. 721 om trykkpåkjent utstyr og typegodkjent av et anerkjent sertifiseringsorgan etter EN-3 eller en annen standard som stiller likeverdige krav til funksjonalitet og effektivitet.