Siste nytt

Info Uke 12 2020

Vask av fellesområder.
Dette vil fortsette som tidligere. De vil ha fokus på alle berøringspunkter på dører etc.
De som vasker ber om at spørsmål rettes til styret

Så vil det bli montert ny skillevegg mellom fotballbanen og lekeplassen. Denne jobben starter opp på mandag uke 13

Arbeid med å skifte til elektroniske låser i felles inngangdører til oppgang 33 til 37 starter opp om 2 uker. Det vil bli gitt nærmere informasjon til de det gjelder.
(Med forbehold om at restriksjoner fra myndigheter ikke endres)

Styret påser at alle som jobber i borettslaget følger de retningslinjer som FHI har pålagt.
Vi vil også be om at alle andeleiere og beboere holder avstand til de som jobber for å sikre at de ikke hindres i jobben og at det ikke blir spredt smitte.

Ved evt ytterligere spørsmål, vennligst kontakt styret på mail: styret@kantarellen.no

Søppel og kameraovervåkning

Det skal ikke kastes søppel i sorte søppelsekker i konteinere som er i bodene.

Arbeidet for montering av kamera for overvåking av søppelboder har startet, det er også satt opp kamera mot konteinere som brukes av de som renoverer taket.

Styret vil belaste de som ev fortsetter å kaste søppel, som ikke er iht reglementet, med den merkostnaden det koster borettslaget.

Fra vedtektene:

4-3 Kameraovervåkning

(1) Borettslaget har godkjent kameraovervåkning på borettslagets fellesområder.

(2) Styret har ansvar for at kameraovervåkning foregår i henhold til Datatilsynets regelverk.

Fra husordensreglene:

HUSHOLDNINGSAVFALL / SØPPELHÅNDTERING

Kun matavfall og annet restavfall fra husholdning i tette plastposer som er knyttet igjen skal kastes i søppelkassene. Søppelposene må IKKE settes utenfor eller på gulvet i søppelboden da dette tiltrekker rotter, mus og fugler.

Mindre barn bør ikke sendes ut med søppelposer.

Søppelposer skal IKKE settes utenfor egen dør i oppganger, korridorer og svalganger.

Større gjenstander som tv, datautstyr, lamper, møbler, tepper, hvitevarer, spesialavfall som maling og annet som ikke er husholdningsavfall / matavfall må IKKE settes utenfor eller i søppelboder eller ved papir¬konteinere. Beboer må selv levere dette til godkjent avfallsdeponi – for eksempel Grønmo. Beboere som likevel setter fra seg større gjenstander utenfor eller i søppelboder vil kunne bli belastet med kostnaden borettslaget har for bortkjøring.

Forsøpling av fellesarealer er ikke tillatt og vil medføre påbud om å rydde opp. Overtredelse vil medføre skriftlig varsel.

Det er ikke tillatt å oppbevare søppel så som mengder med tomflasker, søppelsekker, husholdningsavfall, papirstabler og annet skrot på balkonger og i hager.

Ny Nettside

Styret jobber med ny nettside, den er ikke ferdigstilt, men informasjon vil bli lagt ut som innlegg slik at de ligger i arkivet