Avfall og kildesortering

Kun matavfall og annet restavfall fra husholdning i tette plastposer som er knyttet igjen skal kastes i søppelkassene. Søppelposene må IKKE settes utenfor eller på gulvet i søppelboden da dette tiltrekker rotter, mus og fugler.

Mindre barn bør ikke sendes ut med søppelposer.

Større gjenstander som tv, datautstyr, møbler, hvitevarer, spesialavfall som maling og annet er ikke husholdningsavfall. Beboer må selv levere dette til godkjent avfallsdeponi – for eksempel Grønmo. Beboere som likevel setter fra seg større gjenstander utenfor eller i søppelboder vil kunne bli belastet med kostnaden borettslaget får for bortkjøringen.

Fargede poser skal kun brukes til deres tildelte formål

Blå = Plastavfall | Grønn = Matavfall

Sorte eller fargede søppelsekker er strengt forbudt!

De som henter avfallet kan nekte å ta imot om det har blitt kastet søppelsekker eller feil type avfall i konteinere.

Papp/Papir skal i egne konteinere, får det ikke plass i de små må de fraktes til de store.